Главная | Регистрация | Вход | RSSЧетверг, 22.02.2018, 00:03

СОВЕТ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ КИЕВСКОГО РАЙОНА Г.ОДЕССЫ

Меню сайта
Категории раздела
Мои статьи [10]
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Мои статьи

Кредитование молодежного строительства   Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі - Фонд) є державною спеціалізованою фінансовою установою, підпорядкованою Кабінету Міністрів України та створеною з метою сприяння проведенню державної житлової політики.
   У своїй діяльності Фонд керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також Положенням "Про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2000р. №1604.
   Порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла урегульований Положенням "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року №584 (далі - Положення 584).
  Відповідно до пункту 3 Положення 584 право на отримання кредиту мають молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни, які згідно з законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:
  • сім’я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;
  • неповна сім’я в якій мати (батько) віком до 35 років включно мають неповнолітніх дітей (дитину);
  • одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.

   Кредит відповідно до п. 16 Положення 584 надається молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла терміном повернення до 30 років.
 
   Перший внесок кандидата у позичальники згідно з підпунктом третім пункту 17 Положення 584 становить не менше як шість відсотків передбаченої вартості будівництва (реконструкції) чи експертної оцінки вартості придбання об'єкта кредитування. При цьому у випадку надання кредиту на будівництво (реконструкцію) житла зазначену суму кандидат вносить двома частинами:
   на момент укладення кредитної угоди – на менше як половину цієї суми, а також кошти на страхування в період будівництва (реконструкції) житла, виходячи із загальної суми внесків позичальника;
   під час остаточних розрахунків протягом 10 днів після отримання в бюро технічної інвентаризації технічного паспорта з урахуванням фактичної площі збудованого (реконструйованого) житла – решту коштів.
   Відповідно до п. 20 Положення 584 розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла визначається регіональним відділенням Фонду, виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю (далі - нормативна площа), вартості будівництва (реконструкції) житла за цінами, що діють на час укладення кредитної угоди, та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла.
   Розмір кредиту на придбання житла визначається регіональним відділенням Фонду, виходячи з нормативної площі житла та експертної оцінки.
   При цьому відповідно до абзацу третього пункту 2 Указу Президента України "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей” від 12 листопада 1999 року № 1460 передбачено, що при наданні пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) або придбання житла молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам перевага надається багатодітним.
   Також Положенням 584 передбачено пільгові умови кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян, а саме: п. 30 Положення 584 передбачено, що позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі три відсотки річних суми зобов'язань за кредитом; позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов'язань за кредитом; позичальникові, який має трьох і більше дітей, - 50 відсотків суми зобов'язань за кредитом.
   Додаткова інформація для мешканців сільської місцевості
   Громадяни, які проживають в індивідуальному будинку, збудованому за рахунок кредиту, у сільській місцевості мають право на додаткові пільги. Якщо позичальник постійно працює у сільськогосподарському виробництві, у соціальній сфері села та органах місцевого самоврядування на селі, йому погашається 25% суми наданого кредиту додатково до вищевказаних пільг.
 

Программа "Доступное жилье" в действии

 
В Украине стартовала Государственная целевая социально-экономическая программа строительства (приобретения) доступного жилья на 2010 - 2017 годы.
 Для того чтобы выяснить, как осуществляется программа в Одесской области, в чем ее отличия от других жилищных программ, и каждый ли желающий может рассчитывать на поддержку государства, мы пригласили к разговору Анатолия Зверева ,заместителя директора Одесского регионального управления государственного специализированного финансового учреждения «Государственный Фонд содействия молодежному жилищному строительству».
 
- Анатолий Алексеевич, в чем суть программы «Доступное жилье»?
С целью создания дополнительных финансово - кредитных механизмов, призванных обеспечить большую экономическую доступность жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий Кабинетом Министров Украины было разработано принципиально новое направление в решении жилищных проблем - Государственная целевая социально-экономическая программа строительства (приобретения) доступного жилья на 2010 - 2017 годы.
 
В сентябре 2010 года, с целью выполнения заданий государственной программы обеспечения доступным жильем, Одесским областным советом утверждена Региональная целевая программа строительства (приобретения) доступного жилья в Одесской области на 2010 - 2017 годы.
Идея государственной и региональной программ состоит в том, чтобы помочь приобрести жилье тем, кто по законодательству нуждается в улучшении жилищных условий, но не располагает для этого достаточными средствами.
 
До 2010 года к основным направлениям работы Фонда в решении жилищных проблем граждан относились программы жилищного кредитования молодежи и отдельных категорий работников бюджетной сферы (педагогических и медицинских работников, а так же работников культуры и искусств). Основная задача указанных программ –
предоставить нуждающимся в улучшении жилищных условий кредит на льготных условиях, покрывающий большую часть стоимости приобретаемого жилья. Кредит предоставляется на возвратной основе на срок 20-30 лет.
 
По условиям программы обеспечения доступным жильем государственная помощь заключается в том, что за счет средств государственного и местных бюджетов предоставляется безвозвратная финансовая поддержка в размере 30% от нормативной стоимости приобретаемого жилья, а остальную часть стоимости участник программы оплачивает самостоятельно.
 
- Как определяется размер безвозвратной государственной поддержки?
Размер государственной поддержки рассчитывается исходя из нормативных показателей по площади и по стоимости, а именно:
 
- 21 кв. м на человека плюс 10,5 кв. м на семью. То есть, для семьи из двух человек нормативная площадь составит 52,5 кв. м, для семьи из трех - 73,5 кв. м и т. д. Что касается нормативной стоимости 1 кв. м жилья, то она устанавливается Министерством регионального развития, строительства и жилищно-комунального хозяйства Украины для каждого региона, и на данный момент по Одесской области составляет 5148 грн. за 1 квадратный метр.
Исходя из установленных нормативов размер безвозвратной государственной поддержки, к примеру, для семьи из 3 человек при приобретении квартиры площадью 73,5 кв. м составит 113,513тыс. грн. (73,5 кв. м x 5 148грн. x 30%).
 
- А если семья желает приобрести жилье, превышающее нормативную площадь?
Если кто-то желает приобрести жилье, превышающее установленную нормативную площадь и/ или нормативную стоимость, то в таком случае сверхнормативные показатели покупатель оплачивает из собственных средств по полной цене – тоесть по цене застройщика, а государственная поддержка выплачивается исходя из расчета вышеуказанных нормативов.
 
- Но оплатить 70 % стоимости квартиры или даже больше, в случае если площадь или стоимость жилья превышают норму, может не каждый покупатель, а взять кредит в банке на недостающую сумму на сегодняшний день очень проблематично. И банки неохотно кредитуют, и процентные ставки слишком высоки.
В случае, если у покупателя недостаточно собственных средств, для того чтобы оплатить 70 % стоимости жилья, на недостающую сумму можно оформить льготный ипотечный кредит в Сбербанке Украины. Недавно в рамках программы «Доступное жилье» Государственный фонд подписал с этим банком договор о сотрудничестве в сфере кредитования. Согласно договору Сбербанк предоставляет участникам программы кредиты под более низкую процентную ставку 16 % годовых в гривне сроком на 20 лет.
 
- Кто может принять участие в программе и получить государственную поддержку на приобретение жилья?
Право на получение государственной поддержки имеют граждане, в соответствии с законодательством, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий (то есть состоящие на квартирном или кооперативном учете по месту жительства).
Это обязательное требование.
При этом срок пребывания в очереди значения не имеет. Постановка на квартирный (кооперативный) учет осуществляется по месту регистрации (прописки) всех членов семьи (муж, жена, дети). Только после этого претендент может подать пакет необходимых документов в региональное управление Фонда, которое является исполнителем программы по обеспечению доступным жильем.
 
- Какие документы необходимо предоставить в региональное управление Фонда для того, чтобы стать участником программы?
Для того, чтобы принять участие в программе жителям области, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, необходимо предоставить в региональное управление Фонда следующие документы: - Справку о пребывании на квартирном (кооперативном) учете по месту регистрации; - Паспортные данные совершеннолетних членов семьи; - Свидетельство о рождении несовершеннолетних детей; - Свидетельство о браке; - Справку с места работы взрослых членов семьи о занимаемой должности с указанием стажа работы на должности и размера дохода за последние шесть месяцев; - Справку о присвоении идентификационного номера; - Справку о составе семьи (форма №3) или выписку из домовой книги.
 
- В каких домах можно приобрести квартиры в рамках программы?
Приобрести жилье по указанной программе можно только в строящихся объектах с высокой степенью готовности, утвержденных Министерством регионального развития, строительства и жилищно-комунального хозяйства Украины.
      На сегодняшний день в Одесской области утверждено 3 таких объекта. В городе Ильичёвск - ( Многосекционный высотный жилой дом №7-11 на 486 квартир с пристроенной поликлиникой и аптекой в 13 мкр г. Ільичевска Одесской области, застройщик ООО «Стройтехснаб»). В городе Одессе -   ( Многофункциональный общественно-жилищно-гостиничный комплекс "Южный" по ул. Фонтанская дорога, 118-А в г.Одесса застройщик   ООО "Добробут" ,    19-ти этажный жилой дом,    мкр. 4-5 ж/р III-4 жилмассива имени Котовского по улице Бочарова, строительный №3, почтовый адрес: село Крыжановка, улица Бочарова, № 44Б, Коминтерновского района, Одесской области, застройщик ООО «РЕАЛ-ИНВЕСТ».)
       . Хочу обратить внимание, что приобрести жилье по данной программе в указанных объектах могут жители любого населенного пункта области, а не только Ильичёвцы или Одесситы.
 
- Есть ли уже какие – то результаты по программе в целом по Украине и у нас в области? Каковы перспективы реализации программы?
Реализация программы осуществляется региональными управлениями Фонда по всей Украине.
По состоянию на первое января текущего года государственной поддержкой обеспечено 590 семей на общую сумму – 71,3 млн. грн. Это дало возможность привлечь в строительство деньги граждан в размере 171,4 млн. грн., разморозить долгострои и ускорить строителбство квартир в сумме 265 млн. грн. инвистированых денег. Согласно Программы здано 12 домов, проведена работа по введению в эксплуатацию ещё 31 дом в этом году.На сегодняшний день в Одесском управлении Фонда проведена работа по заключению договоров о предоставлении государственной поддержки жителям области, что позволит дополнительно привлечь на строящиеся объекты около 6066тыс. гривен, в том числе более 1820 тыс. грн. за счет средств, выделенных из государственного бюджета в виде безвозвратной государственной поддержки.
Но на этом лимит средств, которые планируется направить в Одесскую область не исчерпан, поэтому все желающие воспользоваться программой могут обратиться в региональное управление Фонда.
Учитывая, что работа по программе рассчитана на 8 лет (с 2010 по 2017 годы), можно предположить, что в ней появятся и новые направления и новые объекты жилищного строительства, о чем мы обязательно будем информировать жителей области.
 
Перспективи на 2011 рік
 
У Держбюджеті на 2011 рік передбачено збільшити фінансування пільгових молодіжних кредитів– до 60 млн. грн..; з місцевих бюджетів планується залучити близько 40 млн. грн.. в тому числі місцевих бюджетів Одеського регіону :м.Іллічівськ 500тис.грн., м.Одеса 401тис.грн.,Одеського обласного бюджету 3833тис.грн., с.м.т. Овідіопіль 1000тис.грн..   Статутний капітал  Фонду у цьому році буде збільшено на 31 млн. грн.., за рахунок чого також будуть надаватися кредити молодим сім’ям. На програму часткової компенсації кредитів комерційних банків закладено 103 млн. грн..  Що стосується програми «Доступне житло», то Мінрегіонбуд України пропонує виділити у 2011 році 332,7 млн. грн., ці пропозиції наразі знаходяться на опрацюванні в Мінфіні.
 
Очікується, що в 2011 році Фондом за всіма програмами буде надано державної підтримки на придбання житла на суму близько 465 млн. грн. За умови своєчасного надходження цих коштів з Держбюджету, отримати державну підтримку у придбанні житла зможуть близько 3000 громадян.
 
Треба відзначити, що у цьому році вперше в Держбюджеті передбачено можливість залучення Фондом не бюджетних коштів під державні гарантії. Під час формування проекту Держбюджету на 2011 рік Фондом надавалися пропозиції щодо обсягів цих коштів – 800 млн. грн..  
 
Окрім того, відповідно до Закону про Держбюджет на 2011 рік, Кабмін за підсумками виконання Бюджету у першому кварталі буде вносити проект закону про зміни в частині збільшення фінансування статей за соціальними видатками, і Фонд буде пропонувати виділити більше коштів на програми молодіжного житлового будівництва (пільгове кредитування та часткову компенсацію).
 Хочу зазначити, що розподіл коштів згідно рішення Спостережної ради буде залежати від виділення коштів з місцевих бююджетів.
 

Інформація щодо податкової знижки

З набуттям чинності Податкового кодексу України запроваджуються нові види податкової знижки, зокрема, крім сплати відсотків за іпотечними житловими кредитами, до податкової знижки включаються суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі.
 
Податкова знижка - це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати.
 
Платник податку – резидент має право включати до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року.
 
Таке право виникає в разі якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кімната), визначений платником податку як основне місце його проживання, зокрема згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла.
Коефіцієнт, що враховує мінімальну площу житла для визначення податкової знижки на суму процентів за іпотечним житловим кредитом, обчислюється за такою формулою:
К = МП / ФП,
де К - коефіцієнт;
МП - мінімальна загальна площа житла, що дорівнює 100 квадратним метрам;
ФП - фактична загальна площа житла, що будується (придбається) платником податку за рахунок іпотечного кредиту.
 
Право на включення до податкової знижки суми, розрахованої згідно з цієюформулою, надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних календарних років починаючи з року, в якому:
 
-     об'єкт житлової іпотеки придбавається;
-     збудований об'єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання.
 
У разі якщо іпотечний житловий кредит має строк погашення більше ніж 10 календарних років, право на включення частини суми процентів до податкової знижки за новим іпотечним житловим кредитом виникає у платника податку після повного погашення основної суми та процентів попереднього іпотечного житлового кредиту.
 
Заступник директора Одеського регіонального управління  А.О.Зверєв
Региональная целевая программа строительства (приобретения) доступного жилья в Одесской области на 2010-2017 годы
 
Додаткову інформацію про програму можна отримати в Одеському регіональному управлінні Фонда за адресою:
 м.Одеса, вул. Приморська, 6
тел/факс (048) 729 49 59, тел. 729 49 57
http://www.fhb.kiev.ua/
Категория: Мои статьи | Добавил: verchik_v (02.12.2012)
Просмотров: 2126 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Поиск
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz

  • Copyright MyCorp © 2018
    Бесплатный конструктор сайтов - uCoz